Skelleftea Hammen

Vägövergångar i Oljehamn

Inpumpningsledningarna i oljehamnen ligger i kulvertar under vägarna sedan oljehamnsområdet byggdes. Port of Skellefteå vill få upp dessa i lyror över vägen för att enkelt kunna hålla uppsikt vid användning samt att inspektioner kan ske ovan jord och inte i trånga kulvertar som dessutom ibland är vattenfyllda.

Projektering påbörjas under 2019. Själva byggnationerna är färdigställda under 2020.

 

Detta blir första steget i en rad strategiska framtidsinvesteringar på hamnområdet.

– Vi kommer att bli mer konkurrenskraftiga och kunna hantera fler och större fartyg, säger Lars Widelund, hamnchef i ett pressmeddelande.

Det Mark- och miljödomstolen nu gett sitt godkännande till är att påbörja muddring i Kallholmsfjärden för att göra en djupare infart. Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj.

– Jag anser att kommuner bör äga infrastruktur i en hamn. En investering på en halv miljard är inget som en privat aktör kan räkna hem. Däremot kan kommunen se samhällsfördelar, menar Lars Widelund.

Han konstaterar att i dagsläget skulle hamnen kunna tredubbla godsomsättningen utan att behöva göra några större omställningar.

–Men detta är en satsning för att överleva på lång sikt och bli mer konkurrenskraftiga, säger Lars Widelund.

Norra Skogsägarna är en stor kund hos hamnen.

Projekt

Här hittar du information om pågående och kommande projekt på Port of Skellefteå. 

Underhållsmuddring av hamnbassäng

Underhållsmuddring av hamnbassäng

Port of Skellefteå muddrade senast södra hamnområdet 1980. Uppslamning samt landhöjningen har medfört att vattendjupen minskat vid alla kajerna, detta ...
Läs mer
Nya ytor Norra Hamnen

Nya ytor Norra Hamnen

Port of Skellefteå och Skellefteå kommun får med jämna mellanrum förfrågningar om lokaler/ytor för lagerhantering, distribution samt 3-partslogistik. Port of ...
Läs mer
Ny kaj

Ny kaj

Vi planerar för en utbyggnad av Port of Skellefteå för att möta industrinäringens ökade behov och göra sjöfarten till en ...
Läs mer

INNELIGGANDE FARTYG

Ankom
Namn
Kaj
Ankom från
Last
Avgår till
Hittade inga inlägg.

VÄNTADE FARTYG

Arrives
Name
Kaj
Arriving from
Load
Departs to
2020-01-18
Vikstraum
Rönnskär
okänt
Svavelsyra
Nyköping
2020-01-18
Agnes Essberger
Rönnskär
okänt
Caustic soda
okänt
2020-01-19
Ternvind
Oljehamn
Sundsvall
Råtalldiesel
Göteborg
2020-01-21
Najade
Skelleftehamn
Iggesund
Trävaror
Kings Lynn via Domsjö
2020-01-21
Eemshorn
Rönnskär
Brunnsbuttel
Kopparslig
okänt
2020-01-22
Sunnanvik
Cementa
Slite
Cement
Luleå
2020-01-22
Ice Crystal
Rönnskär
Vyborg
Kol
okänt
2020-01-22
Havstraum
Oljehamn
Rotterdam
Caustic Soda
okänt
2020-01-27
Lammy
Rönnskär
Moerdjik
Elektronikskrot
okänt
2020-01-30
Ice Star
Rönnskär
Gävle
Blyslig
okänt
2020-02-10
Sunnanvik
Cementa
Cement
Slite

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och frächas upp successivt för att passa Skellefteå Hamns behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

LÄS MER